smjestajRestaurant "Vivaldi"Aperitive bar "Royal Club"Virtualna setnja
pocetna stranica

KontaktiRezervacijeGrad Zadar
vrh stranice

Copyright (c) 2000-2003. Hotel President.
design by iDEA studio


PRIČA O ZADRU

Ono što posebno karakterizira Zadar jest njegovo tisućljetno neprekinuto urbano postojanje što ga čini jednim od najstarijih hrvatskih gradova, ali i među najstarijim u širem jadranskom prostoru. Kroz Zadarsku dugu, burnu i dinamičnu povijest kao da se zrcali usud ljudskog postojanja i trajanja na istočnojadranskoj obali.

Povijest Zadra

Prvi nalazi rane kulture datiraju još od starijeg kamenog doba, a prva ljudska naselja iz neolitika. Prije pojave ilirskih plemena ovaj prostor naseljavao je pradavni mediteranski narod iz čijeg jezika vrlo vjerojatno i potječe sam naziv naselja: Jader, Jadra ili Jadera. Prvi pisani zapisi spominju se u IV st. pr. n. e. u opisima istočne obale Jadrana gdje grčki geograf Skarianderis piše o naselju Jadar, a stanovnike naziva Jadasinima.
Sredinom II stoljeća pr.n.e. zadarski kraj postupno osvajaju Rimljani. Tada je grad bio uređen po svim načelima rimskih urbanih zamisli. Pet uzdužnih i veći broj poprečnih ulica stvaralo je mrežu gradskih komunikacija. Uz rub mreže ulica na zapadnom kraju poluotoka izgrađen je glavni trg - forum, a do njega povišeni kapitolij s hramom.
U razdoblju između četvrtog i šestog stoljeća razvija se u Zadru nova religija - kršćanstvo. U to vrijeme (VI st.) grad pogađa razoran potres pa su cijeli kompleksi monumentalne arhitekture srušeni. Ulomci te arhitekture u IX st. koriste se za podizanje monumentalne građevine na samom zrcalu rimskog foruma, Crkve Sv. Trojstva koja se od XV st. naziva Crkvom Sv. Donata. Ona i danas (iako je izvan sakralne funkcije) dominira središnjom gradskom jezgrom i gotovo je amblematski znak grada Zadra. Sveti Donat ima izvanredne akustične karakteristike, pa se u njemu više od trideset godina održavaju glazbene priredbe poznatog međunarodnog festivala srednjovjekovene i renesansne glazbe "Glazbene večeri u Svetom Donatu".

Razdoblje od jedanaestog do četrnaestog stoljeća bilo je zlatno doba Zadra. Srednjovjekovni Zadar bio je grad sjajne arhitekture. Tada se ističu:

  • samostan Sv. Krševana danas poznat po crkvi Sv. Krševana gdje se nalazi oltar izgrađen 1701. g. kao ispunjenje zavjeta građana Zadra protiv kuge te četiri kipa od bijelog mramora koji predstavljaju svece zaštitnike grada Zadra: Stošiju, Zoila, Krševana i Šimuna
  • samostan Sv. Marije osnovala je 1066. zadarska plemkinja Čika, koja je, prema nekim izvorima, bila polusestra hrvatskog kralja Petra Krešimira IV. Na tom prostoru izgrađena je dvokrilna zgrada u kojoj je smještena zbirka predmeta crkvene umjetnosti kojoj po broju, umjetničkoj vrijednosti i značaju umjetničkih predmeta nema premca u Hrvatskoj
  • romanička katedrala Sv. Stošije u čijem svetištu dominiraju raskošno izvedena korska sjedala u stilu cvjetne gotike s početka XV st. U katedrali je također izložen mramorni sarkofag za relikvije sv. Stošije s početka IX st., te u kripti katedrale sarkofag s relikvijama sv. Agape, Hionije i Irene.

Unatoč razaranjima i pljačkama još se i danas u riznici zadarske prvostolnice i u više samostana sačuvalo golemo umjetničko blago onog vremena, od kojih valja izdvojiti pozlaćenu srebrnu škrinju sv. Šimuna koju je kao dar zadarskom svecu dala u XIV st izraditi ugarsko-hrvatska kraljica Elizabeta. U to doba, 1396. godine, Zadar je prvi hrvatski grad koji ima sveučilište. Za razdoblja turskih osvajanja oko Zadra najsposobniji mletački graditelji Baglione, San Micheli te vojskovođa Pallavicino podižu tijekom četrdesetak godina takav sustav utvrda, bedema s peterokutnim bastionima, obrambenim kanalima ispunjenih morem i novih velikih gradskih cisterni da je Zadar postao najveća i najjača grad-tvrđava u Mletačkoj Republici. Unutar tvrđave 1536.g nastaje i prvi hrvatski roman "Planine" ninskog plemića Petra Zoranića. Tvrđave opasuju grad sve do 1868, godine kada ukazom carske vlasti Zadar prestaje biti tvrđavni grad. Rušenjem bastiona i zidina, sa sjeverne strane grad dobiva pristanišnu obalu, dok s jugozapadne strane dobiva pristanište i gradsku promenadu.

U Drugom svjetskom ratu Zadar je pretrpio strahovita razaranja pa je više od 65 % urbane jezgre porušeno i spaljeno, no usprkos brojnim nedaćama Zadar se zahvaljujući vitalnosti svojih stanovnika od kraja pedesetih godina razvijao brzo i skokovito.

Zadar danas

Rast Zadra posebno je ubrzan rješavanjem njegove prometne povezanosti. Izgradnja Jadranske ceste preko Like do Zagreba, željezničke pruge koja se preko čvorišta u Kninu povezuje s dva magistralna željeznička pravca, te puštanje u promet suvremene zrakoplovne luke, učinili su da se Zadar istinski integrirao u tkivo svoje hrvatske domovine. Izgradnja teretne luke i uspostava redovitih trajektnih linija s Italijom znatno su unaprijedili pomorsku povezanost Zadra. Stoga, bilo kako da dođete u Zadar, kopnom, morem ili zrakom, Zadar Vas očekuje kao dragog gosta, bliskog prijatelja i dobrog znanca. Veliko je zadovoljstvo za Hotel PRESIDENT što može biti Vaš domaćin u toku Vašeg boravka u ovom prelijepom mediteranskom gradu.

Više informacija o Zadru: